Школа визуелне антропологије

Филм је данас значајан медиј преношења знања у производњи етнографског Другог. Визуелни антрополози широм света бележе комплексне друштвене трансформације препознајући потребу за очувањем разноликих идентитета, језика, обичаја и многих других друштвених феномена.  Медији и филмови  играју важну улогу у културним и политичким борбама аутохтоних или других етничких заједница. Поред етичке одговорности истраживача према заједници и/или протагонистима које снимају, антрополози својим рефлексивним приступима, континуирано преиспитују методолошке стратегије својих репрезентација о конструкцији Другога.  Центар за визуелну антропологију – ВАЦ позива све заинтересоване да се прикључе истраживачким тимовима у стварању нових ангажованих етнографских филмова.

Овај тромесечни курс научиће вас како да снимите етнографски филм у тимском раду, региструјете јединствене одлике разноликих друштвених група, служећи се филмском камером или фотоапаратом, стварајући тако проницљиве и смисленије снимке за ваша етнографска и друштвено-хуманистичка истраживања. Научићете основне вештине снимања и монтаже и овладати уметничким језиком кинематографије, као и методолошким изазовима етнографког терена.

Учесници ће бити подељени у мале групе (2-3 учесника по групи), посебна пажња поклањаће се сваком индивидуалном учеснику у теоријској и практичној настави.

Почетак наставе је 5.октобра, а сваке суботе настава ће се одржавати најмање по 3 сата. Учесници ће добијати аудиовизуелне задатке које ће испуњавати током недеље до следећег термина.

Учесници ће имати на располагању коришћење DSLR камера за време теренског рада.

Етнографски филмови су производ исцрпног и лонгитудалног бележења, стварно постојећих или реконструисаних облика људске праксе у различитим географским срединама. Свака група добиће свог ментора, који ће им помагати у одабиру методолошких поступака, локација за снимање и приликом вођења интервјуа.

Овај тромесечни курс намењен је свима (средњошколцима, студентима, дипломираним, мастер и/или другим истраживачима, који не морају нужно да буду из сфере друштвено-хуманистичких наука)

Сви аудиовизуелни радови биће приказани на другом међународном фестивалу ангажованог етнографског филма Византроп, а поред тога филмови ће бити послати домаћим и иностраним фестивалима са којима имамо остварену сарадњу.

Цена партипације износи 10.000 РСД месечно, уз могућност плаћања у ратама и остваривање попуста.

ЗА ШВА ОКТОБАР, МОЖЕТЕ СЕ ПРИЈАВИТИ ОВДЕ

Курс воде предавачи и ментори:

Реља Пекић, мастер етнологије и антропологије из Београда

Његово поље истраживања је у домену визуелне антропологије, антропологије спорта и туризма и ангажоване антропологије. 2018.године постао је директор Центра за Визуелну Антропологију – ВАЦ и члан српскохрватског колектива “Византроп”. Реља је члан селекционе комисије и директор ангажованог етнографског фестивала “Византроп”, а два пута је изабран као предсеник студентског жирија на Међуанародном фестивалу етнолошког филма у Београду. Аутор је 5 краткометражних етнографских филмова, а са филмом “Раскршћа култура” освојио је награду публике на првом СЕФ фестивалу из Задра. Пре 8 година основао је радионицу “Школа визуелне антропологије”, у којима је учествовао као предавач и ментор. Такође, учествовао је као предавач на школама филма у Хрватској и Македонији.

Миклош Барна-Липковски, мастер телевизијског новинарства и документарног филма из Будимпеште

Као технички директор Центра за визуелну антропологију – ВАЦ, Миклош је одговоран за техничку стручност и висок квалитет филмова снимљених унутар ШВА. Ради као слободни фотограф, видео уметник и новинар. Магистрирао је у телевизијском новинарству и режији документарног филма 2006. године на Универзитету за филм и позориште у Будимпешти. Од тада ради на дигиталним медијима који покривају различита подручја. Фокус му је подељен између новинарства и уметничког приступа видео и филмском стваралаштву. Након година рада на политичком и културном новинарству, због политичких промена у Мађарској данас се више фокусира на уметност. Говори мађарски, српски, италијански, енглески и немачки.

Нина Младеновић, мастер студенткиња културних политика и менаџмента

Нина Младеновић је дипломирана етнолошкиња и антрополошкиња на Филозофском факултету у Београду, а тренутно похађа мастер из културних политика и менаџмента. Заинтересована за област визуелне антропологије и антрополошког филма, у априлу 2016. године похађа Школу визуелне антропологије (ШВА) у Београду, а потом и радионицу ШВА у Скопљу одржану у новембру исте године. Од 2017. године придружује се српскохрватском колективу Византроп који се бави истраживачким радом и организацијом филмских догађаја и предавања са циљем промоције визуелне антропологије, етнографског филма и умрежавања аудиовизуелних истраживача; као и публиковањем истоименог часописа. Априла 2019. учесница је истраживачке радионице у Ровињу у организацији ЕТНОФИЛм фестивала. Такође била је ментор на другој међународној Школи визуелне антропологије у Београду 2019.године. Ко-ауторка је три кратка етнографска филма која су приказивана на фестивалима у Србији и региону.