ШКОЛА ВИЗУЕЛНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ

Снимамо ВАНРЕДНО

ПРИЈАВИ СЕ

Филм је данас значајан медиј преношења знања у производњи етнографског Другог. Визуелни антрополози широм света бележе комплексне друштвене трансформације препознајући потребу за очувањем разноликих идентитета, језика, обичаја и многих других друштвених феномена.  Медији и филмови  играју важну улогу у културним и политичким борбама аутохтоних или других етничких заједница. Поред етичке одговорности истраживача према заједници и/или протагонистима које снимају, антрополози својим рефлексивним приступима, континуирано преиспитују методолошке стратегије својих репрезентација о конструкцији Другога.

Овај курс научиће вас како да снимите етнографски филм у тимском раду, региструјете јединствене одлике разноликих друштвених група, служећи се филмском камером или фотоапаратом, стварајући тако проницљиве и смисленије снимке за ваша етнографска и друштвено-хуманистичка истраживања. Научићете основне вештине снимања и монтаже и овладати уметничким језиком кинематографије, као и методолошким изазовима етнографког терена.

У 2020.години суочени смо са различитим глокалним променама узрокованим пандемијом коронавируса у којој су људске заједнице приморане на адаптацију нових друштвених правила. Људске рутине се свакодневно трансформишу услед нових превентивних мера од стране државног система, што данашњег човека доводи у лиминалну фазу, стање неизвесног положаја појединца у суочавању са егзистенцијалним проблемима. Суочени са здравственим ризиком и репресивним одлукама државе услед успостављања карантина, многи људи остају без посла и немају прилике да слободно прелазе државне границе. Под измењеним начином живота у вандредним околностима, такође смо били сведоци нових друштвених гибања – грађанских демонстрација широм Србије, на којем су људи изразили своје незадовољство према актуелној политици.

Центар за визуелну антропологију – ВАЦ позива све заинтересоване које занима етнографски и документарни филм да се укључе у интердисциплинарну Школу Визуелне Антропологије. Уз помоћ стручних предавача и ментора различитих дисциплина, полазници ће створити сопствене истраживачко-стваралачке тимове. Сваки тим ће изабрати и развити тему, те снимити кратак филм. На овај начин ћемо заједно допринетибољем разумевању узбудљивог тренутка развоја друштвене стварности у ком живимо.

Почетак наставе је 2. децембар и одржаваће се два пута недељно (први термин је резервисан за теоријска предавања, док је друго окупљање филмска пројекција)

Учесници ће добијати вежбе које ће испуњавати током недеље до следећег термина.

Учесници ће имати на располагању коришћење DSLR фотоапарата, професионалних камера и аудио опреме за време теренског рада. Етнографски филмови су производ исцрпног и лонгитудалног бележења, стварно постојећих или реконструисаних облика људске праксе у различитим географским срединама. Свака група добиће свог ментора, који ће им помагати у одабиру методолошких поступака, локација за снимање и приликом вођења интервјуа.

Овај курс намењен је свима (средњошколцима, студентима, дипломираним, мастер и/или другим истраживачима, који не морају нужно да буду из сфере друштвено-хуманистичких наука)

Сви аудиовизуелни радови биће приказани на међународном фестивалу ангажованог етнографског филма Византроп, а поред тога филмови ће бити послати домаћим и иностраним фестивалима са којима имамо остварену сарадњу.

Цена партипације износи 5.000 РСД месечно, уз могућност плаћања у ратама на почетку и на крају Школе.

ЗА ЗИМСКУ ШКОЛУ ВИЗУЕЛНУ АНТРОПОЛОГИЈЕ – ВАНРЕДНО, МОЖЕТЕ СЕ ПРИЈАВИТИ ДО 29.новембра 2020. године ОВДЕ

Курс воде предавачи и ментори:

Реља Пекић, мастер етнологије и антропологије из Београда

Његово поље истраживања је у домену визуелне антропологије, антропологије спорта и туризма и ангажоване антропологије. 2018.године постао је директор Центра за Визуелну Антропологију – ВАЦ и члан српскохрватског колектива “Византроп”. Реља је члан селекционе комисије и директор ангажованог етнографског фестивала “Византроп”, а два пута је изабран као предсеник студентског жирија на Међуанародном фестивалу етнолошког филма у Београду. Аутор је 5 краткометражних етнографских филмова, а са филмом “Раскршћа култура” освојио је награду публике на првом СЕФ фестивалу из Задра. Пре 9 година основао је радионицу “Школа визуелне антропологије”, у којима је учествовао као предавач и ментор. Такође, учествовао је као предавач на школама филма у различитим градовима на Балкану – Скопју, Ровињу, Осијеку, Задру и Загребу.

Миклош Барна-Липковски, мастер телевизијског новинарства и документарног филма из Будимпеште

Као технички директор Центра за визуелну антропологију – ВАЦ, Миклош је одговоран за техничку стручност и висок квалитет филмова снимљених унутар ШВА. Ради као слободни фотограф, видео уметник и новинар. Магистрирао је у телевизијском новинарству и режији документарног филма 2006. године на Универзитету за филм и позориште у Будимпешти. Од тада ради на дигиталним медијима који покривају различита подручја. Фокус му је подељен између новинарства и уметничког приступа видео и филмском стваралаштву. Након година рада на политичком и културном новинарству, због политичких промена у Мађарској данас се више фокусира на уметност. Говори мађарски, српски, италијански, енглески и немачки.

Ана Поповић, позоришни редитељ, театролог и педагог из Београда.

Оснивач је вишеструко награђиване позоришне организације Три гроша (2015) и Центра за визуелну антропологију (2018). Идејни је творац програма за развој дечје и младе позоришне публике Мали позоришни експерти (2016) и Млади позоришни експерти (2019). Тренутно се налази на докторским трансдисциплинарним студијама уметности и медија на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум.

ПРИЈАВИ СЕ