ШКОЛА ВИЗУЕЛНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ

ШВА ПРИРОДАКУЛТУРА

ПРИЈАВИ СЕ

Филм је данас значајан медиј преношења знања у производњи етнографског Другог. Визуелни антрополози широм света бележе комплексне друштвене трансформације препознајући потребу за очувањем разноликих идентитета, језика, обичаја и многих других друштвених феномена.  Медији и филмови  играју важну улогу у културним и политичким борбама аутохтоних или других етничких заједница. Поред етичке одговорности истраживача према заједници и/или протагонистима које снимају, антрополози својим рефлексивним приступима, континуирано преиспитују методолошке стратегије својих репрезентација о конструкцији Другога.

Овај курс научиће вас како да снимите етнографски филм у тимском раду, региструјете јединствене одлике разноликих друштвених група, служећи се филмском камером или фотоапаратом, стварајући тако проницљиве и смисленије снимке за ваша етнографска и друштвено-хуманистичка истраживања. Научићете основне вештине снимања и монтаже и овладати уметничким језиком кинематографије, као и методолошким изазовима етнографког терена.

Центар за визуелну антропологију – ВАЦ позива све заинтересоване које занима етнографски и документарни филм да се укључе у интердисциплинарну Школу Визуелне Антропологије. Уз помоћ стручних предавача и ментора различитих дисциплина, полазници ће створити сопствене истраживачко-стваралачке тимове. Сваки тим ће изабрати и развити тему, те снимити кратак филм. На овај начин ћемо заједно допринетибољем разумевању узбудљивог тренутка развоја друштвене стварности у ком живимо.

Инспирацију за пролећну Школу налазимо у концепту ПРИРОДАКУЛТУРА који релативизује границе између појма природе, односно културе и отвара велико истраживачко поље у коме се укрштају еколошке, економске, социополитичке, културалне и друге савремене перспективе.

Почетак наставе је 3.март и одржаваће се два пута недељно (први термин је резервисан за теоријска предавања, док је друго окупљање филмска пројекција)

Учесници ће добијати вежбе које ће испуњавати током недеље до следећег термина.

Такође бисмо волели да присуствујете Отвореном дану Школе 27. фебруара у Друштвеном центру КРОВ. На овом дешавању представићемо програм пролећне ШВА, а погледаћемо и два рада са прошлогодишњих локалних радионица.

  1. недеље ћемо причати и предавати о визуелној антропологији, њеним методологијама при истраживању, перформативним теоријама и кинематографском језику који је неопходан за стварање кооперативног етнографског филма;
  2. недељу смо резервисали за вежбе снимања и креирања тема за истраживање;
  3. недеље идемо директно на терен у сакупљање етнографског аудиовизуелног материјала;
  4. недеље се приступа студијском карантину и монтажи прикупљеног материјала.
  5. недеља служи за промоцију и јавну презентацију резултата учесника школе.

Пријаву можете попунити до 28. фебруара на следећем линку:

https://forms.gle/KmgVGPCQ9G3TFcJA7

Учесници ће имати на располагању коришћење DSLR фотоапарата, професионалних камера и аудио опреме за време теренског рада. Етнографски филмови су производ исцрпног и лонгитудалног бележења, стварно постојећих или реконструисаних облика људске праксе у различитим географским срединама. Свака група добиће свог ментора, који ће им помагати у одабиру методолошких поступака, локација за снимање и приликом вођења интервјуа.

Овај курс намењен је свима (средњошколцима, студентима, дипломираним, мастер и/или другим истраживачима, који не морају нужно да буду из сфере друштвено-хуманистичких наука)

Сви аудиовизуелни радови биће приказани на међународном фестивалу ангажованог етнографског филма Византроп, а поред тога филмови ће бити послати домаћим и иностраним фестивалима са којима имамо остварену сарадњу.

Цена партипације износи 10.000 РСД месечно, уз могућност плаћања у ратама на почетку и на крају Школе.

 

Курс воде предавачи и ментори:

Реља Пекић, мастер етнологије и антропологије из Београда

Његово поље истраживања је у домену визуелне антропологије, антропологије спорта и туризма и ангажоване антропологије. 2018.године постао је директор Центра за Визуелну Антропологију - ВАЦ и члан колектива "Византроп". Реља је члан селекционе комисије и директор ангажованог етнографског фестивала "Византроп", а два пута је изабран као предсеник студентског жирија на Међуанародном фестивалу етнолошког филма у Београду. Аутор је 5 краткометражних етнографских филмова, а са филмом "Раскршћа култура" освојио је награду публике на првом СЕФ фестивалу из Задра. Пре 9 година основао је радионицу "Школа визуелне антропологије", у којима је учествовао као предавач и ментор. Такође, учествовао је као предавач на школама филма у различитим градовима на Балкану - Скопју, Ровињу, Осијеку, Задру и Загребу.

Ана Поповић, позоришни редитељ, театролог и педагог из Београда.

Оснивач је вишеструко награђиване позоришне организације Три гроша (2015) и Центра за визуелну антропологију (2018). Идејни је творац програма за развој дечје и младе позоришне публике Мали позоришни експерти (2016) и Млади позоришни експерти (2019). Тренутно се налази на докторским трансдисциплинарним студијама уметности и медија на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум.

Нина Младеновић (дипл. етнолошкиња и антрополошкиња) из Београда

Рођена у Београду 1991. године. Током основних студија заинтересовала се за поље визуелне антропологије и 2017. године ко-оснива удружење Византроп које се бави интердисциплинарним истраживањем аудио-визуелне културе, етнографским филмом и визуелном антропологијом. Координаторка је пројекта и селекторка програма за Ангажовани фестивал етнографског филма – Византроп. Од 2019. године је менторка и предавачица на Школи визуелне антропологије, коју организује Центар за визуелну антропологију – ВАЦ, а 2020. године је била менторка и предавачивца на Дигиталној школи ауто-етнографије, такође у организацији ВАЦ-а. Тренутно похађа мастер програм на катедри за Културну политику и менаџмент у култури, на Универзитету уметности у Београду, где се у оквиру мастер тезе бави истраживањем прекарних услова рада у сектору културе у Србији.

Милош Томић је недељни аниматор, али свакодневни филмаџија. Рођен 1976. Студирао филмску режију у Београду, анимација у Прагу, Берлину, Мадриду. Годину дана је студирао антропологију. Поред филма, много је експериментисао са фото-колажима, фотографијом, радио-минијатурама, грчењем, цртањем, музиком, прављењем предмета и скупљањем драгоценог треша ... Водио више од 70 радионица свуда около. Учествовао на бројним фестивалима и изложбама са променљивим успехом. 2013. био је представник Србије на Бијеналу у Венецији. И даље радознао да примети запостављену, офанзиву, случајну, погрешну, лажну, лошу копију, колатерал ... лепоту као потенцијално место за почетак.

Миклош Барна-Липковски, мастер телевизијског новинарства и документарног филма из Будимпеште

Као технички директор Центра за визуелну антропологију - ВАЦ, Миклош је одговоран за техничку стручност и висок квалитет филмова снимљених унутар ШВА. Ради као слободни фотограф, видео уметник и новинар. Магистрирао је у телевизијском новинарству и режији документарног филма 2006. године на Универзитету за филм и позориште у Будимпешти. Од тада ради на дигиталним медијима који покривају различита подручја. Фокус му је подељен између новинарства и уметничког приступа видео и филмском стваралаштву. Након година рада на политичком и културном новинарству, због политичких промена у Мађарској данас се више фокусира на уметност. Говори мађарски, српски, италијански, енглески и немачки.

Никола Радека, магистар етномузикологије из Београда

Дипломирао је етномузикологију на Универзитету уметности у Београду (Факултет музичке уметности). Његов магистарски рад испитивао је тонске односе и мерења тона старог традиционалног дводелног певања регије Баније. Од 2008. године почео је да се бави етномузиколошким теренским истраживањима, која су обухватала вокалну праксу ратних избеглица и простака у Београду, постморталне влашке ритуале, праксу извођача електронске музике, али углавном стара дводелна певања са Кордуна, Баније и Поткозарја, што је тренутно његов главни фокус истраживања. Један од оснивача и директор Центра за етномузиколошке активности, у оквиру којег је реализовао бројне пројекте у вези са етномузиколошким теренским истраживањима на подручјима Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, реализацији документарних филмова, као и фестивалима традиционалне музике у Паризу и Београду. Активан као музички продуцент и извођач електронске музике од 2015. године.

ПРИЈАВИ СЕ