ШКОЛА ВИЗУЕЛНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ

ШВА ПРИРОДАКУЛТУРА Филм је данас значајан медиј преношења знања у производњи етнографског Другог. Визуелни антрополози широм света бележе комплексне друштвене … Continue reading ШКОЛА ВИЗУЕЛНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ